บริษัท ธนาวุฒิ คอมโพสิท จำกัด

88/99 หมู่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel: +66 2 987 1841-2

Fax: +66 2 987 1843

E-mail: sale@compositesthai.com